Undervisning, rådgivning og teknisk support

V.I. Data tilbyder undervisning, rådgivning og teknisk support indenfor IT og tekniske hjælpemidler til synshandicappede, mest til folk der er blinde. V.I. Data har også flere års erfaring i undervisning af døvblinde.

Har du ideer eller forspørgsler til flere ting som V.I. Data muligvis kan tilbyde, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Undervisning.

V.I. Data tilbyder følgende indenfor undervisning:

 • Kompenserende undervisning: Individuel undervisning i brug af kompenserende IT systemer og tekniske hjælpemidler.

 • Undervisning af fagpersoner, pårørende, kontaktpersoner og lignende til at hjælpe og støtte brugeren bedst muligt.

 • Undervisning i andre produkter og systemer der kan bruges af blinde og døvblinde, som ikke direkte er kompenserende. (Mest til private brugere og organisationer.)

Rådgivning.

V.I. Data tilbyder følgende indenfor rådgivning.

 • Rådgivning til valg af et eller flere produkter ud fra brugerens individuelle behov. Dette foregår typisk via en afprøvning for at finde den bedste løsning. (Dette er typisk i samarbejde med fagfolk fra en kommune, organisation eller lignende.)

 • Rådgivning til private som ikke er kompenserende, og som det offentlige ikke bevilger. Dette kan være valg af computer, mobiltelefon, tablet, programmer, hjælpemidler man selv ønsker at købe eller lignende ting ud fra folks individuelle behov. Dette tilbud henvender sig også til pårørende, kontaktpersoner, organisationer og lignende.

Teknisk support.

V.I. Data tilbyder følgende indenfor teknisk support:

 • Installering og individuel opsætning af computere, IT systemer, kompenserende hjælpemidler og ikke kompenserende produkter som kan bruges af synshandicappede.

OBS til private brugere: Har du fået bevilget et kompenserende hjælpemiddel af din kommune, er det ikke sikkert du, eller andre end kommunens teknikere må ændre i produktets opsætning. Du bedes derfor undersøge dette med evt. en tilladelse fra din kommune, før du kontakter V.I. Data med en forspørgsel om hjælp til opsætning med mere. Vælger du som privat person at få andre til at hjælpe dig med dit produkt end kommunens folk, er det dig som låner af kommunens produkt der påtager dig ansvaret. V.I. Data fraskriver sig derfor et hvert ansvar for tab af data og andre uheld hvis noget går galt ved denne type henvendelser, hvor folk ikke har en tilladelse fra deres kommune om at må ændre i opsætningen.

V.I. Data har erfaringer med følgende hjælpemidler og produkter til synshandicappede.

 • Erfaringer med computere: Windows, Mac, diverse skærmlæsere på begge operativsystemer, samt brug af Office pakke, internet m.m.

 • V.I. Data har rådgivet og undervist andre synshandicappede i jobcentersager, hvor folk er afhængige af deres kompenserende udstyr for at kunne udføre deres arbejde.

 • Erfaringer med både iPhone, iPad, Android telefoner og tablets samt de andre telefoner man kan bruge som synshandicappede.

 • Erfaringer med punktudstyr (Braille): Diverse Braille displays, notatapparater, punktprintere m.m.

 • Erfaringer med daisyafspillere, diktafoner, ure, stokke og mange andre hjælpemidler til synshandicappede.